Welke brandblusser

De informatie die hieronder beschreven staat is algemeen van aard en niet van toepassing op alle situaties. Wanneer u zeker wilt zijn van de juiste toepassing in uw situatie, neem dan even contact met ons op. Wij maken geheel vrijblijvend projecties en geven deskundig advies.

WELKE TYPE BRANDBLUSSERS ZIJN ER?
Er zijn ruwweg 3 verschillende typen brandblussers: poederblussers, schuimblussers en koolzuursneeuwblussers.

(SPROEI)SCHUIMBLUSSERS
(Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is nihil. Sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur. Het water-/schuim-mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en vloeistofbranden (brandklasse A en B).

POEDERBLUSSERS
Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A, B en C). Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust. Rekening moet echter worden gehouden met gevolgschade van bluspoeder op elektronische- en fijnmechanische apparatuur.

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS
Koolzuursneeuwblussers ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur.
Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik.CO2 wordt daarom onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim.

BRANDKLASSE!
Bij de keuze van de te gebruiken brandblusser wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet worden geblust. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in zes brandklassen:

Brand
klasse
Symbool Brandstof Kenmerken Voorbeelden Blusstof

A

Brandk1

vaste, niet smeltende
stoffen

- gloed
- vlammen

- papier
- hout
- textiel
- verpakkingen

- water
- brandslanghaspel
- poeder (ABC)

B

Brandk2

vloeistoffen en smeltende
vaste stoffen

- vlammen

- oplosmiddelen
- olie
- benzine
- was
- vet
- kunststoffen

- schuim (AB)
- poeder (ABC)
- CO2 (B)

C

Brandk3

gassen

- vlammen

- aardgas
- LPG
- butaan
- propaan

- poeder (ABC)
- CO2 (B)

D

Brandk4

metalen

- gloed

- aluminium,
- natrium
- magnesium

- poeder (D)
- poeder (ABC)

E

Brandk1

brand in of aan onder
elektrische spanning
staande apparatuur

- gloed
- vlammen

- computers
- telefooncentrales
- schakelkasten

- CO2 (B)

F

Brandk2

branden van plantaardige
en dierlijke oliën en vetten
in frituurtoepassing

- vlammen

- frituurpan in brand

- vetblusser  (F)

Het Brandblusserwereld is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00. Gedurende deze tijd is ook onze showroom open. Eventueel kunt u op afspraak ’s avonds of op zaterdag bij ons terecht.. Wij nemen dan graag de tijd voor u.


Wat andere mensen zochten: brandbeveiliging brandblusser, brandblusser auto, brandblusser kopen, brandblusser prijs, brandblusser soorten, brandblussers online bestellen, brandblussers, controle brandblusser

Sitemap